Over biologisch-dynamische landbouw.. Door Elzo

Biologisch-dynamische landbouw is een methode van het telen van producten, die gestoeld is op visies van Rudolph Steiner. In deze visie op de productiemethode wordt het landbouwbedrijf gezien als organisme. Elementen die volgens deze methode bedrijfsvreemd zijn, worden zoveel mogelijk vermeden. Een biologisch-dynamisch bedrijf stelt bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal, en streeft naar diversiteit in geteelde gewassen, en gehouden dieren. In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan, de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde invloeden van de natuur, en de kosmos op de landbouw.

Hoe groot deze invloed is en kan zijn, is een discussiepunt en moeilijk vast te stellen. Een voorbeeld is de invloed van de maan, die zorgt voor eb en vloed en die volgens de biologisch dynamische landbouw niet alleen aan de kust, maar ook met de waterhuishouding van een gewas wat doet. Producten die biologisch-dynamisch (BD) geteeld zijn, krijgen veelal het Demeter keurmerk. Producten die het Demeter-keurmerk hebben, hebben ook het EKO-keurmerk. Andersom is niet het geval. Biologisch dynamische landbouw kan gezien worden als een bijzondere vorm van biologische landbouw.


Het Demeter-keurmerk                                                       Het EKO-keurmerk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten